Alkalmazott Statisztika Tanszék

Menü megjelenítése

Bemutatkozás - Alk Stat

Utolsó frissítés: 2021 november 09.

Az Alkalmazott Statisztika Tanszék jogelődje az 1953-ban önállóvá vált Kertészeti és Szőlészeti Főiskola matematikai-fizikai és az agrometeorológiai csoportjainak összevonásával jött létre 1966-ban Matematika-Fizika-Agrometeorológiai Tanszék néven. Számos átalakulást követően 1983-től Matematikai és Számítástechnikai Tanszék, 2013-2021 között Biometria és Agrárinformatika Tanszék. 2021-től a Tanszék profiljából kikerült a bevezető informatika tárgyak oktatása. A Tanszék munkatársai felelnek kisebb részt az Egyetemen folyó matematika és nagyobb részben a statisztikai, főleg biometriai kurzusok gondozásáért. A Tanszék állománya 10 fő, egy keszthelyi kollégát leszámítva a tanszéki munkatársak a Budai Campuson dolgoznak.

A Tanszék főbb kutatási területei a következők:

 • matematikai-statisztikai modellezés, 
 • alkalmazott statisztikai módszerek, 
 • többváltozós módszerek,
 • gépi tanulás,
 • mesterséges intelligencia, big data módszerek,
 • statisztikai módszerek alkalmazásai az ökológia, az agrár- és élelmiszer-tudományok, valamint a mentálhigiéné területén,
 • biostatisztika,
 • geostatisztika,
 • meteorológiai adatelemzés, klímamodellezés,
 • precíziós növénytermesztés,
 • fuzzy relációs adatbázisok, funkcionális függőségek szerkezetének vizsgálata,
 • matematikai tájépítészeti alkalmazások, valós idejű elemzések, 
 • parciális differenciálegyenletek, 
 • szabad felület problémák, 
 • lineáris algebra,
 • intervallum-együtthatós lineáris egyenletrendszerek,
 • oktatásmódszertan.