Oktatási tevékenység

Navigációs menü

Oktatási tevékenység

Az intézet feladata egyetemi szinten a matematika, a biometria és alkalmazott statisztika kurzusok oktatásának összehangolása, az oktatás megszervezése és végrehajtása, emellett a bevezető, általános jellegű fizika és kémia kurzusok oktatása, a hozzá tartozó tantárgyi programok fejlesztése.

Az intézet nem gesztorál szakot, ám több mint 30 szak oktatásában vesz részt, naprakészen támogatva a szakok speciális igényeit, követve a gesztoráló intézetek kutatásait. Igyekszünk az oktatás tartalmában a kor átfogó igényeinek megfelelni, amelyeket többek között olyan címkék fémjeleznek, mint a digitalizáció, az alkalmazott szemléletű problémamegoldó képesség, adatközpontúság.

Közismert, hogy az egyetemre bejutó hallgatók matematikai, természettudományos ismeretei általában nem érik el az egyetemi tanulmányok megkezdéséhez szükséges szintet. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy olyan minőségi felzárkóztató és alapozó kurzusokat tartsunk, amelyek segítségével a hallgatók már érdemben meg tudják kezdeni a szakterületi tanulmányaikat. A fő cél a biztos szakmai alapok megteremtése és a lemorzsolódás jelentős csökkenéséhez való hozzájárulás a kitűzött színvonal csökkentése nélkül. Mivel a hallgatókkal már egyetemi tanulmányaik megkezdésekor találkozunk, ezért az alapozó kurzusaink létszáma általában magas. 

Az alapképzés mellett a mester- és a doktori képzésekben is jelen vagyunk, kollégáink között nem csak doktori témavezetők, de titkár és törzstag is van. A tehetséges diákokkal való foglalkozásra is figyelünk: szakköröket, C tárgyakat, tanulmányi versenyeket szoktunk hirdetni. Célunk, hogy a Gödöllőn és részben Kaposváron már bejáratott tehetséggondozási formákat lehetőségtől és kapacitástól függően több kampuszra, vagy az egész MATÉ-ra kiterjesszük. 

A doktori értekezések, TDK-dolgozatok, szakdolgozatok és diplomamunkák szakmai felkészítésében, (különösen módszertani, statisztikai) támogatásában is aktív szerepet töltünk be. Az adatok igényes elemzésének irányításával társtémavezetés formájában tudunk meghatározó szerepet vállalni a kísérletes, illetve megfigyeléses diákköri dolgozatok, szakdolgozatok támogatásában.

Didaktikai tapasztalataink alapján nagy figyelmet fordítunk a hallgatók motiválására, ennek érdekében modern eszközöket és módszereket használunk, oktatási anyagainkat folyamatosan fejlesztjük és a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk. Terveink között szerepelnek nyitott online kurzusok indítása is. 

A természettudományos érdeklődés felkeltését tudománynépszerűsítő rendezvényeken is szolgáljuk, ahol programjainkkal a középiskolás diákok Egyetemünkre történő bevonzásához is hozzájárulunk.