Kutatási tevékenység

Menü megjelenítése

Kutatási tevékenység

Utolsó frissítés: 2021 november 09.

Intézetünk fő profilja az alaptudományok alkalmazása az agrár- és élettudományokban, mely alkalmazások külön diszciplínát alkotnak tudományterületeinken. Intézetünk kevés önálló kutatással rendelkezik, ám intenzív együttműködésben támogat számos kutatást, például matematikai modellezéssel, statisztikai, módszertani elemzéssel. Intézetünk munkatársai az elmúlt három évben közel száz, más intézetben dolgozó kollégákkal működtek együtt társszerzőként. Bízunk benne, hogy az eddigi kapcsolataink tovább mélyülhetnek, illetve újabbak is kialakulnak.

Az utóbbi évek legfontosabb eredményei a következők. Napelemes rendszerekkel kapcsolatos kutatásaink lényege, hogy az elektromos hálózatra termelő napelemes rendszerek inverterei alacsony sugárzási szint esetén nem teljesítik azt az elvárást, hogy a teljes harmonikus torzításuk (THD) 5% alatt maradjon. Ez azért jelent problémát, mert a hálózaton hangfrekvenciás vezérlőjeleket is használnak. 

További sikernek könyvelhető el a 2004-2019 között rögzített talajdegradációs megfigyelések random forest módszerrel történő elemzései, amelyek segítségével sikerült meghatározni azokat a környezeti, illetve talajkezelési/talajművelési módszereket, amelyek együttes hatásaként előre tudjuk jelezni a közepes, illetve magas kockázatú talajdegradációs eseményeket. 

Érdekes terület a kárpát-medencei, illetve keleti-kárpátoki fenyőpopulációk évgyűrű-sejtjeinek korai és késői aspektusaiból származó különböző fizikai paramétereinek kevert modellek segítségével való elemzése is, amely során számos környezeti paraméter figyelembevételével sikerült kimutatni a különböző populációk eltérő környezeti érzékenységét és alkalmazkodási stratégiáit. 

Sikeres kutatási eredményként említhetjük még a korlátos vízkészletek több fogyasztó közötti (egyensúlyi) elosztásának megvalósítására irányuló játékelmélet kidolgozását, amely közvetlenül kapcsolódik társadalmunk vízválság-problémájának kezeléséhez és a vízkészletek megóvásához. 

Sikeres eredmény továbbá a matematikai rendszerelmélet alkalmazása, a populáció-rendszerek monitorozására, a teljes rendszer állapotának becslése egyes indikátorfajok megfigyelése alapján. 

Populációdinamikai modellek segítségével fontos eredményeket értünk el a biológiai növényvédelemben üvegházi kultúrák esetén, meghatároztuk ágensek optimális kibocsátási stratégiáját parazitoid-gazda rendszerekben, valamint beporzó ágensek optimális alkalmazását üvegházakban. 

Szintén Intézetünk érdemei közé sorolhatók az értékesítési szövetkezet statikus és dinamikus játékelméleti modelljének megalkotása oligopol piac esetén, valamint a speciális Nash-féle egyensúlyi megoldás meghatározása és alkalmazása gyümölcstermesztés és halászati tevékenység elemzésére.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

  • Department of Ecological and Biological Sciences, Tuscia University, Viterbo, Olaszország 
  • Center for Agribusiness Biotechnology Research és Department of Mathematics, University of Almeria, Spanyolország
  • Országos Környezetegészségügyi Intézet 
  • Országos Meteorológiai Szolgálat 
  • Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
  • Magyar Napenergia Társaság 
  • Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Matematikai és Informatikai Intézet 
  • Szegedi Tudományegyetem Matematikai Járványtani Kutatócsoport