Matematika és Modellezés Tanszék

Menü megjelenítése

Bemutatkozás - Mat és Mod

Utolsó frissítés: 2021 november 09.

A Matematika és Modellezés Tanszék egyik elődje az 1951-ben a Magyar Agrártudományi Egyetem Gépesítési Karán létrejött Fizika-matematika Tanszék, majd az abból kiváló Matematika majd Matematika és Számítástechnika Tanszék,  másik közvetlen elődje pedig a 2020-2021 között működött, gödöllői székhelyű Alkalmazott Statisztika Tanszék, amely a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növénytermesztési Intézet Biometriai és Kvantitatív Ökológiai Kutatócsoportjának, valamint a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Módszertani Tanszékének korábbi munkatársaiból szerveződött. A Tanszéknek jelenleg 12 főállású és 1 félállású oktató kollégája van, a tanszéken folyó oktató-kutató munkát két professzor emeritus segíti. A Tanszéknek az Egyetem mind az 5 campusán dolgozik kollégája. A Tanszék munkatársai felelnek nagyrészt az Egyetemen folyó matematika és kisebb részben a statisztikai kurzusok gondozásáért.

A Tanszék főbb kutatási területei a következők:

 • napkollektoros rendszerek modellezése, szabályozása,
 • nemlineáris irányítási-megfigyelési rendszerek,megújuló erőforrások optimális kitermelése,
 • játékelméleti és evolúciós dinamikai modellek a stratégiaválasztás leírására,
 • felosztó-kirovó nyugdíjrendszer demográfiai hátterének vizsgálata, 
 • populációdinamika, különös tekintettel a biológiai növényvédelemben üvegházi kultúrák esetén,
 • járványtani modellek,
 • differenciálegyenletek stabilitáselmélete,
 • marketing modellezés,
 • alkalmazott statisztika, 
 • felülettopológia, egyoldalú felületek szimmetriacsoportjai, 
 • hálózatkutatás, 
 • matematikai didaktika,
 • STEAM oktatás, számítógépes módszerek alkalmazása a matematika és az operációkutatás oktatásában,
 • kétrétegű hálómodell alapú szimulációs módszer,fuzzy logika,
 • Fourier-analízis.